LILLY GARDENS
ЗА НАС

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Градинската естетика е този ландшафтен дизайн, който оформя  едно  пространството  така, че създава у нас  усещане  за място, което ни носи вътрешно спокойствие и равновесие.

Ландшафтният дизайн наистина съчетава няколко умения в едно: художник - създаващ живи картини, съчетаващи елементи от изкуството - цветове,  линии,  форми, текстура,  мащаб; дендролог - имащ комплексни знания за живите си пастели; архитект - композиращ функциите,  обемите,  формите  и пропорциите на елементите; психолог - разбиращ  желанията  на своите клиенти   и оформящ ландшафта така, че да им създава радост за много години напред.